Najčastejšie pracovné pozície
vo Volkswagen Slovakia

Výrobný pracovník pre montáž

Výrobný pracovník
pre montáž

 • → montuje káblové zväzky 
 • → montuje podvozkové skupiny a motor
 • → montuje interiérové časti automobilov 
 • → diagnostikuje a zúčastňuje sa na prvej skúške vozidiel 
 • → pracuje na výrobnej linke vo viaczmennej prevádzke
Výrobný pracovník pre karosáreň

Výrobný pracovník
pre karosáreň

 • → Upravuje finálny povrch karosérie v procese výroby vozidiel
 • → kontroluje povrch karosérie a odstraňuje zistené povrchové nerovnosti
 • → zvára diely
 • → brúsi povrch karosérie
 • → pracuje na výrobnej linke vo viaczmennej prevádzke
Výrobný pracovník pre lakovňu

Výrobný pracovník
pre lakovňu

 • → robí povrchovú úpravu karosérií
 • → brúsi a pulíruje karosérie
 • → pracuje na výrobnej linke vo viaczmennej prevádzke
Aktuálne nemáme žiadne voľné pracovné pozície.

Sociálny program a benefity

 • priemerný mesačný príjem 1 954 eur brutto
 • odmena za hospodársky výsledok (1630 eur za rok 2018)
 • bezobjednávkový systém v kantínach priamo v areáli závodu
 • 6 rôznych hlavných jedál denne, 2 polievky, šalátový bar, nápoj
 • 42 mimobratislavských liniek do vzdialenosti približne 140 km od závodu
 • bezplatná zmluvná doprava v rámci Bratislavy
 • päť zmluvných ubytovní v Bratislave za zvýhodnené ceny
 • mesačné náklady od 86 do 112 eur
 • príspevok pri narodení dieťaťa až 400 eur
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • voľno pre otca pri narodení dieťaťa
 • voľno na svadbu
 • komplexné preventívne vyšetrenie
 • rehabilitácia v súvislosti s prácou, masáže
 • zahraničné rekreácie prostredníctvom cestovných kancelárií s príspevkom 300, 500 alebo 700 eur pre slobodných zamestnancov aj viacpočetné rodiny
 • zákonný príspevok na rekreáciu na Slovensku
 • v desiatkach firiem a prevádzok po celom Slovensku v oblasti domácnosti, zdravia, služieb či kultúry
 • karta MultiSport

Kontakt

E-mailjob@volkswagen.sk AdresaVolkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49